»PLAYING EVER AFTER«

ERASMUS+ / KA2 STRATEŠKA PARTNERSTVA

V šolskem letu 2017/18 se je naš vrtec vključil v dvoletni Erasmus+ projekt skupaj še s tremi evropskimi državami: Finsko (Oulun Englanninkielinen Leikkikoulu AY), Nizozemsko (Kindcentrum Caleidoscoop) in Portugalsko (Colegio do Ave, SA). Uradni naslov projekta je: »Playing ever after«. Vsi partnerji v projektu se bomo trudili uresničevati skupaj zastavljene cilje in se v procesu projekta učiti drug od drugega in pridobivati nove, neprecenljive, izkušnje.

CILJI PROJEKTA:

  • Osredotočanje na izboljšanje pridobivanja znanj angleškega jezika s pomočjo iger in zgodb.
  • Razvijanje in deljenje učnih metod in kreativnih učnih virov med ostalimi partnerskimi državami.
  • Pomoč otrokom, da postanejo bolj samostojni učenci angleščine s celostnimi pristopi k poučevanju.
  • Bogatenje kulturnega bogastva in raznolikosti znotraj našega mednarodnega partnerstva.

V projektu sodelujejo štiri starostne skupine 5 - 6 let, ki prebivajo v enoti Mavrica v B-hodniku: Kanarčki (z vzgojiteljico Nino Kastigar), Indijančki (z vzgojiteljico Ariadno Agnič), Regratove lučke (z vzgojiteljico Radojko Udovič) in Tortice (z vzgojiteljico Nino Bevec).

Koordinatorica projekta je Nina Bevec Jevnikar. 

POVEZAVE:

  • http://www.erasmusplus.si/
  • http://www.cmepius.si/
  • http://www.englishplayschool.net (uradna stran partnerske države Finske)
  • http://www.kccaleidoscoop.nl (uradna stran partnerske države Nizozemske)
  • http://www.colegiodoave.com (uradna stran partnerske države Portugalske)

»PLAYING EVER AFTER«

ERASMUS+ / KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP

In the school year 2017/18, our Kindergarten joined the Erasmus+ two year project together with three European countries: Finland (Oulun Englanninkielinen Leikkikoulu AY), Netherlands (Kindcentrum Caleidoscoop) and Portugal (Colegio do Ave, SA). The name of the project is Playing ever after. All partners in the project will try to implement the objectives, which were set together, and learn from each other in the process of the project and gain invaluable experiences.

PROJECT OBJECTIVES:

Focusing on improving the acquisition of English language skills through games and stories.
Developing and sharing learning methods and creative learning resources among other partner countries.
Helping children to become more independent learners of English through holistic approaches towards teaching and learning the language.
Through celebrating the cultural richness and diversity within our transnational partnership, we hope to promote multicultural awareness, curiosity and tolerance among our learners.


The project involves four groups of children, age 5 - 6 years who are located in the main building Rainbow in the B-hall: Canary (with the educator Nina Kastigar), Indians (with the educator Ariadna Agnič), Dandelions (with the educator Radojka Udovič) and Cupcakes (with the educator Nina Bevec).

The coordinator of the project is Nina Bevec Jevnikar. 

LINKS:

http://www.erasmusplus.si/
http://www.cmepius.si/
http://www.englishplayschool.net (the official site of the partner country of Finland)
http://www.kccaleidoscoop.nl (the official site of the partner country of the Netherlands)
http://www.colegiodoave.com (official site of the partner country of Portugal)

Likovno poustvarjanje instrumentov po zgodbi Mihova rojstno-dnevna zabava

19.03.2019

Otroci so na temo knjige risali in slikali glasbene instrumente, ki so bili omenjeni v zgodbi. Po opazovanju pripravljenih maket instrumentov in slik iz zgodbe so najprej instrumente narisali, obrisali s flomastri in na koncu barvali. V naslednjih dneh so instrumente spontano ustvarjali tudi iz kock, lego kock, kinetičnega peska, nestrukturiranega in odpadnega materiala.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Gibanje in glasba

19.03.2019

Naučili so se angleško pesmico »Mihov rojstnodnevni ansanbel«. Zgodbo so podoživljali tudi z improviziranjem na prave instrumente, igrače, makete in lastno telo. Oblikovali so orkestrske zasedbe, si dirigirali. Povabili so publiko, nastopali in se igrali koncert. Glasbeni in gibalno smo ustvarjali tudi v telovadnici. Igrali smo se glasbeno-didaktične igrice, ki smo jih prilagodili vsebini angleške zgodbe.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Pust širokih ust in naši pošastki

19.03.2019

Tudi med pustnimi maskami so lahko zasledili maske pošastk; Zepa, Sisu, Mihe in Bolote, ki so jih otroci ustvarili pri iz odpadnih krožničkov.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Skupne vaje za nastope v decembru

16.01.2019

V decembru smo vsi angleški oddelki za naše starše pripravili angleško obarvana prednovoletna srečanja, kjer so otroci lahko predstavili delček vsega, kar so se v letu in pol naučili. Nastopati v angleškem jeziku predstavlja za otroke poseben izziv, še posebej, ko je potrebno igrati in ne samo peti. Za nastope smo se pripravljali na skupnih vajah v multimedijskem prostoru.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Gradovi

15.01.2019

Tretja angleška pravljica nas je popeljala v svet gradov. Bolota nam je pričaral napeto iskanje skritih grajskih presenečenj in nas popeljal v svet domišljije. Otrokom smo omogočili, da so svoje občutke in navdušenje nad pravljičnim in čarobnim svetom prenesli v domišljijsko igro in likovna ustvarjanja v oddelkih. Gradili so gradove, se navajali na delo v skupinah, bili ustvarjalni in si razvijali domišljijo. Razvijali so matematično predstavljivost, utrjevali poznavanje likov ter se urili v štetju. Ko so konstruirali gradove iz kock, so spoznavali pravila statike. Uporabljali so odpadni material in spoznavali, kako lahko stvari večkrat uporabimo. Razvijali so svoje ideje, jih sprovedli ter se veselili nad končnimi rezultati.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Prenovljen angleški kotiček

15.01.2019

Otrokom smo popestrili angleški kotiček v brlogu. Izdelali smo jim junake iz pravljice Bolotino iskanje skritega zaklada, s katerimi so se lahko igrali na tablah iz filca. Dobili smo nove sestavljanke, maketo planeta Zemlje z kontinenti. Nove slikanice in pripomočke za risanje. Izdelali smo pošastni spomin. Skupaj z otroki smo izdelali tudi velik grad, ki jim omogoča domišljijsko igro z novimi lutkami iz blaga.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Grajska vadbena ura

15.01.2019

Utrjevali smo angleške besede. V telovadnici smo otrokom postavili poligon, ki jih je popeljal na domišljijsko potovanje po petih grajskih prostorih. Najprej so se morali povzpeti na plezalo in se na drugi strani spustiti v kuhinjo. Tam jih je čakala slika čarobne paličice. Nato so plezali gor v grajski stolp. Povzpeli so se na ribstole in se pomikali bočno po celotni dolžini ter se na koncu spustili po toboganu daleč navzdol. Nato skozi tunel v grajsko temnico. Tam je bila skrita čarobna ogrlica ter še v grajsko dvorano, kjer je letal vilinček in čarobni teleskop. Otroci pa so pot prehodili po ribstolih in zamahovali z rokami. Na koncu so se vsi zbrali na grajski jasi, se posedli v krog in si iz roke v roko podajali kruh, saj so se morale lačne pošasti, na koncu še s hrano pocrkljati.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Spoznavanje besedišča in vsebine zgodbe »Bolotino iskanje skritega zaklada« malo drugače

15.01.2019

Otrokom smo želeli popestriti poslušanje angleške pravljice in utrjevanje besedišča. Zato smo jim izdelali sličice z vsemi elementi in osebami zgodbe. Ko so otroci poslušali branje odraslega, so bili pozorni na svoje sličice. Ko so zaslišali ime sličice, so jo dvignili visoko v zrak. Tako so si sočasno urejevali besedišče ter urili slušno pozornost in spomin. Zgodbo smo utrjevali tudi s pomočjo lutk iz filca.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Pošastno obarvan veseli december v našem vrtcu

15.01.2019

Cel decembrski mesec smo posvetili popotovanju po tradicijah in običajih Portugalske, Nizozemske in Finske. Pripravili smo si vozovnice, kape za sprevodnike in vlakovodje in se odpotovali z namišljenimi božičnimi vlaki. Okrasili smo si igralnice in z svečkami in lučkami pričarali decembrsko – praznično vzdušje. Prvi nas je z božičnim pismom razveselil Zep, saj je sveti Milavž najpomembnejši decembrski mož, ki obdari otroke na Nizozemskem. Ogledali smo si nekaj nizozemskih risank in prisluhnili prazničnim pesmicam. Kuharice pa so nam pričarale nizozemsko kosilo; mesne krogljice z zelenjavnim pirejem. Drugi je poslal pismo portugalski Bolota. Predstavil nam je čarobne decembrske običaje, ko se na Portugalskem celotna družina zbere doma, da skupaj praznuje. Otroci napišejo pisma Jezuščku, saj verjamejo, da jim on prinese darila. Tudi ta teden smo se posladkali z tradicionalnim portugalskim kosilom; obaro iz govedine in rižem ter mandljevo pito. Zadnji teden pred počitnicami smo se s pomočjo Sisu odpeljali na zasneženo Finsko. Prisluhnili smo praznični pesmico, ki jo pojejo finski otroci, spoznali božičkovo vas in jedli lososa s pirejem in dobro riževo sladico s slivovo marmelado. In že so bile počitnice tu.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Pošastna novoletna dekoracija

30.11.2018

V skupini Indijančkov smo se odločili, da bo naša novoletna dekoracija v oddelku »pošastno« obarvana. Otroci so izdelali črno-belo mesto in celo četico majhnih pošastk; Bolot, Zepov, Sisuj in Mihcev, ki sedaj krasijo našo igralnico. Udeležili smo se tudi krasitve v parku, kjer je smrečica zaživela v podobah iz našega angleškega projekta.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Sisujino iskanje jelenčka

30.11.2018

Z otroki se učimo novo angleško pesmico, v kateri pošastka Sisu išče izgubljenega jelenčka. Da smo utrjevanje besedila naredili zanimivejše, smo otrokom v hodniku B pripravili gibalni poligon. Pridružila sta se nam še oba v angleški projekt ne-vključena oddelka.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

JESENSKO OBARVANA VADBENA URA ANGLEŠKIH ODDELKOV

18.11.2018

Strokovni delavci smo otrokom pripravili malo drugačno vadbeno uro. Namen je bil razvijati preciznost, koordinacijo in orientacijo v prostoru. Otroci so vaje izvajali bosi. Hodili so po pohodnih, taktilnih ploščah in pri tem balansirali jabolko postavljeno na tulcu. Premagovali so prepleteno »pajkovo« mrežo, zadevali so z riževimi vrečkami slike jabolk prilepljene na steno, z žličko so prenašali jesenske plodove preko poligona. Ter z riževo vrečko na glavi hodili po položeni vrvi.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Iskanje jelenčka v gozdni igralnici

18.10.2018

Otroci so v naši gozdni igralnici prisluhnili zgodbici, oponašali živalske glasove, iskali živali z lupam in pincetami ter raziskovali gozdno okolje. Nabrali so daljše drevesne veje in iz njih zgradili varno bivališče ter na koncu rešili opazovali list na temo; »Kaj vse sem videl v gozdu«.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Spoznavali smo Finsko

18.10.2018

V okviru spoznavanja držav vključenih v projekt, smo oktobra večjo pozornost posvetili Finski. Pogovorili smo se o tem, da je tam sever, da je bolj mrzlo, zapade veliko snega, v gozdovih pa rastejo večinoma iglasta drevesa. Ko smo se odpravili na sprehod, smo se orientirali po soncu in z rokami pokazali smer severa. Iz pripravljenih sličic, so otroci v igralnici izdelali plakat ter si pobarvali finske zastavice.

 

 

 Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Branje zgodbice v gozdu

18.10.2018

Odločili smo se, da bomo finsko zgodbo »Sisu's Reindeer search« otrokom prebrali v gozdnem okolju, kamor je vsebinsko tudi postavljena. Na drevesa smo pritrdili plastificirane slike ter ob njih brali pripadajoče vsebinske dele. Na koncu smo prisluhnili pesmici Iskanje jelenčka ter otroke spodbudili, da so se po gozdnih tleh gibali kot volkovi, medvedje, lisice, losi in jeleni, ter ob tem oponašali njihovo oglašanje.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Senzorna igra z naravni materialom

14.10.2018

Otrokom smo iz moke pripravili jesenski plastelin, ki je nudil osnovo za jesensko gozdno podlago. V senzorni škatli so imeli na voljo jesenski material; lesene gobice, listje, paličice, pajkce, makete dreves ter junake iz angleške zgodbice Sisu's Raindeer search (drevesa, medveda, jelena, losa, volka, lisico). Nastale so zanimive jesenske kreacije. Otroci pa so sočasno poustvarjali in utrjevali vsebino zgodbice.

 

 

 Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.