»PLAYING EVER AFTER«

ERASMUS+ / KA2 STRATEŠKA PARTNERSTVA

V šolskem letu 2017/18 se je naš vrtec vključil v dvoletni projekt Erasmus+ projekt skupaj še s tremi evropskimi državami: Finska (Oulun Englanninkielinen Leikkikoulu AY), Nizozemska (Kindcentrum Caleidoscoop) in Portugalska (Colegio do Ave, SA). Uradni naslov projekta je: »Playing ever after«. Vsi partnerji v projektu se bomo trudili uresničevati skupaj zastavljene cilje in se v procesu projekta učiti drug od drugega in pridobivati nove, neprecenljive, izkušnje.

CILJI PROJEKTA:

  • Osredotočanje na izboljšanje pridobivanja znanj angleškega jezika s pomočjo iger in zgodb.
  • Razvijanje in deljenje učnih metod in kreativnih učnih virov med ostalimi partnerskimi državami.
  • Pomoč otrokom, da postanejo bolj samostojni učenci angleščine s celostnimi pristopi k poučevanju.
  • Bogatenje kulturnega bogastva in raznolikosti znotraj našega mednarodnega partnerstva.

V projektu sodelujejo štiri starostne skupine 4-5 let, ki prebivajo v enoti Mavrica v B-hodniku: Klobučki (z vzgojiteljico Nino Kastigar), Oblaki (z vzgojiteljico Ariadno Agnič), Kamenčki (z vzgojiteljico Radojko Udovič) in Avioni (z vzgojiteljem Žigom Mohoročičem).

Koordinatorica projekta je Nina Bevec Jevnikar, v času porodniškega dopusta jo nadomešča Nina Kastigar.

POVEZAVE:

  • http://www.erasmusplus.si/
  • http://www.cmepius.si/
  • http://www.englishplayschool.net (uradna stran partnerske države Finske)
  • http://www.kccaleidoscoop.nl (uradna stran partnerske države Nizozemske)
  • http://www.colegiodoave.com (uradna stran partnerske države Portugalske)

»PLAYING EVER AFTER«

ERASMUS+ / KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP

In the school year 2017/18, our kindergarten joined the Erasmus + two-year project together with three European countries: Finland (Oulun Englanninkielinen Leikkikoulu AY), Netherlands (Kindcentrum Caleidoscoop) and Portugal (Colegio do Ave, SA). The name of the project is Playing ever after. All partners in the project will try to implement the objectives, which were set together, and learn from each other in the process of the project and gain invaluable experiences.

PROJECT OBJECTIVES:

Focusing on improving the acquisition of English language skills through games and stories.
Developing and sharing learning methods and creative learning resources among other partner countries.
Helping children to become more independent learners of English through via holistic approaches towards teaching and learning the language.
Through celebrating the cultural richness and diversity within our transnational partnership, we hope to promote multicultural awareness, curiosity and tolerance among our learners
The project involves four groups of children, age 4-5 years who are located in the main building Rainbow in the B-hall: Hats (with the educator Nina Kastigar), Clouds (with the educator Ariadna Agnič), Little stones (with the educator Radojka Udovič) and the Planes (with the educator Žiga Mohoročič).

The coordinator of the project is Nina Bevec Jevnikar, during her maternity leave, she is replaced by Nina Kastigar.

LINKS:

http://www.erasmusplus.si/
http://www.cmepius.si/
http://www.englishplayschool.net (the official site of the partner country of Finland)
http://www.kccaleidoscoop.nl (the official site of the partner country of the Netherlands)
http://www.colegiodoave.com (official site of the partner country of Portugal)

JESENSKO OBARVANA VADBENA URA ANGLEŠKIH ODDELKOV

Strokovni delavci smo otrokom pripravili malo drugačno vadbeno uro. Namen je bil razvijati preciznost, koordinacijo in orientacijo v prostoru. Otroci so vaje izvajali bosi. Hodili so po pohodnih, taktilnih ploščah in pri tem balansirali jabolko postavljeno na tulcu. Premagovali so prepleteno »pajkovo« mrežo, zadevali so z riževimi vrečkami slike jabolk prilepljene na steno, z žličko so prenašali jesenske plodove preko poligona. Ter z riževo vrečko na glavi hodili po položeni vrvi.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Iskanje jelenčka v gozdni igralnici

Otroci so v naši gozdni igralnici prisluhnili zgodbici, oponašali živalske glasove, iskali živali z lupam in pincetami ter raziskovali gozdno okolje. Nabrali so daljše drevesne veje in iz njih zgradili varno bivališče ter na koncu rešili opazovali list na temo; »Kaj vse sem videl v gozdu«.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Spoznavali smo Finsko

V okviru spoznavanja držav vključenih v projekt, smo oktobra večjo pozornost posvetili Finski. Pogovorili smo se o tem, da je tam sever, da je bolj mrzlo, zapade veliko snega, v gozdovih pa rastejo večinoma iglasta drevesa. Ko smo se odpravili na sprehod, smo se orientirali po soncu in z rokami pokazali smer severa. Iz pripravljenih sličic, so otroci v igralnici izdelali plakat ter si pobarvali finske zastavice.

 

 

 Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Branje zgodbice v gozdu

Odločili smo se, da bomo finsko zgodbo »Sisu's Reindeer search« otrokom prebrali v gozdnem okolju, kamor je vsebinsko tudi postavljena. Na drevesa smo pritrdili plastificirane slike ter ob njih brali pripadajoče vsebinske dele. Na koncu smo prisluhnili pesmici Iskanje jelenčka ter otroke spodbudili, da so se po gozdnih tleh gibali kot volkovi, medvedje, lisice, losi in jeleni, ter ob tem oponašali njihovo oglašanje.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Senzorna igra z naravni materialom

Otrokom smo iz moke pripravili jesenski plastelin, ki je nudil osnovo za jesensko gozdno podlago. V senzorni škatli so imeli na voljo jesenski material; lesene gobice, listje, paličice, pajkce, makete dreves ter junake iz angleške zgodbice Sisu's Raindeer search (drevesa, medveda, jelena, losa, volka, lisico). Nastale so zanimive jesenske kreacije. Otroci pa so sočasno poustvarjali in utrjevali vsebino zgodbice.

 

 

 Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Mesečna tema transport

Spoznavali smo vozila in promet, prometne znake, varnost v prometu. Veliko časa smo preživeli na prostem. Opazovali smo promet, se učili varnega prečkanja ceste ter varnega udejstvovanja v prometu z upoštevanjem cestno prometnih predpisov za pešce. Naučili smo se angleško pesmico Wheels on the bus ter prepevali slovenske pesmice o vozilih. Likovno smo ustvarjali vozila iz škatlic, tršega papirja, tulcev ter barvnih likov. Otroci so risali svojo pot v vrtec. Aviončki so se naučili znakovni jezik za vozila. Spoznali smo deklamacijo Stop, Look, Listen ter izštevanko Kamionček. Igrali smo se veliko socialnih in gibalnih igric.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Angleške gibalne igrice

Vadbene ure so temeljile na gibalnih aktivnostih iz angleških priprav, ki so vsebovale elemente matematike in angleškega jezika. Igrali smo se igrice: Crazy bus driver, Craizy wheels, Trafic lights, Bus races, Switch off the angine, Sleepy train, Freezing game, Sound moving vehicles, Signal man.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Spletanje prijateljskih vezi

V igralnico Ribic smo povabili otroke iz skupine Oblački, da nam pokažejo kaj vse že znajo po angleško. Predstavili so nam angleško pesmico Clap your hands in pesmico If you are happy. Z gibi smo skupaj prikazali besedilo pesmic in tudi skupaj zaplesali ples ob avdio posnetku Clap your hands. Ob koncu smo otroci iz skupine Ribice zapeli še pesmico Dobro jutro kjer se predstavijo živali in v živalskih jezikih pripovedujejo svojo zgodbo. Otroci, tudi mlajši, so hitro dojeli smisel našega početja in se prilagodili dani situaciji. Angleški jezik nas res obdaja na vsakem koraku in se ga ne ustraši niti tri letnik.


Snežene pošastiGalerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Pošastko Zep in spoznavanje čustev

Otroci spoznavajo naša čustva skozi igrice in zanimive glasbene aktivnosti. V senzorični sobi so poslušali razpoloženjsko glasbo (veselo, žalostno, strašljivo in jezno), jo opisovali in med seboj primerjali. Nato so s pomočjo pošastka Zepa čustva opisovali in jih povezovali z določenimi barvami (rdeča za jezo, modra za žalost, rumena za veselje in vijolična za strah). V naslednjem dopoldnevu so spoznavali dur (vesele melodije) in mol (žalostne melodije). Slišano melodično razpoloženje so ponazorili s pomočjo narisanih obrazov ter z gibanjem.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Ogled igre "Zep's Monster Party

Z vsemi otroki, ki sobivajo v hodniku B, smo si ogledali posnetek glasbene igre o pošastku Zepu, ki se je veselil prihajajočega karnevala. Ker se je želel družiti s svojimi prijatelji, je na karneval povabil pošastka Mihca iz Slovenije, Boloto iz Portugalske ter pošastko Sisu iz Finske. Zgodba nam pove, kako so si pošastke izbirale svojo pustno masko in prevozno sredstvo, s katerim so pripotovale na Nizozemsko. Igrica je bila obogatena z glasbenimi vložki. Otrokom bomo večkrat prepevali vse pesmi iz predstave, nekatere izmed njih, pa se bomo tudi naučili.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Likovno ustvarjanje pošastk

Otroci so likovno ustvarjali po poslušanju pravljice Zep's Monster Party. Na mizah so imeli pripravljene slike vseh štirih pošastk: Mihca, Sisu, Bolote in Zepa. Ogledali so si jih, poimenovali njihove barve ter jih nato samostojno risali.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Strokovno izobraževanje na Nizozemskem

Vzgojitelji, iz oddelkov vključenih v mednarodni projekt Playing Ever After, smo v mesecu februarju obiskali Nizozemski šolski center KC Caleidoscoop - Empel, ki ga obiskujejo otroci stari od 4 do 13 let. Tema izobraževanja in dejavnosti na Nizozemskem je bila dramska umetnost. Strokovni delavci, gostitelji, so nam pripravili delavnice dramskih aktivnosti primernih tako za najmlajše kot starejše otroke ter odrasle. Za nizozemske otroke smo pripravili in izvedli dramsko glasbeno predstavo »Zep's Monster Party«. Na delavnih srečanjih smo ustvarjali zgodbi in priprave na temo mesto in narava za vsa področja aktivnosti. Obe zgodbi, ki sta iztočnici za nadaljnje aktivnosti, bodo naši otroci spoznali v naslednjih mesecih. Udeležili smo se tudi karnevala in pustne povorke skupaj z otroki in zaposlenimi obeh šolskih centrov iz kraja Empel.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Mali pošastko Miha

V januarju so nadaljevali s pravljico o pošastku Mihi, ki sta ga pričarali čarovnički, ko sta kuhali kameno, čarobno juho. Otroke smo popeljali skozi prigode malega in strašansko radovednega Mihca, ki je svoj dom našel v čarovničinem domu. Pošastko Mihec nas bo spremljal tekom naslednjih dveh let, kolikor bo trajal naš projekt. Pridružili pa se mu bodo še trije prijatelji; Sisu iz Finske, Bolota iz Portugalske ter Zep iz Nizozemske.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Čebelarstvo - slovenska tradicija

Čebelarstvo je ena izmed najstarejših tradicij na slovenskem. Vsako leto lahko tako uživamo v slovenskem tradicionalnem zajtrku, ki ga sestavlja doma pečeni kruh, med, maslo, mleko in jabolko. Vsi oddelki smo v letošnjem letu tudi sodelovali v Medexovem natečaju za najlepše božično drevo.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Twinkle, twinkle zimski čas

December je bil v naših oddelkih čaroben in bleščeč. Otroci so izdelovali zvezdnate dekoracije za oddelke in hodnike vrtca. Pekli so cimetove piškote, izdelovali smrečice iz naravnega in drugih materialov ter snežake iz kamenčkov. Izdelali so božične čestitke za naše prijatelje na Finske, Portugalskem in Nizozemskem. S starši pa so napisali svoja dobra dela na doma izdelane zvezdice, ki smo jih odposlali Božičku. Vsem želimo lepe, bele in bleščeče praznike.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Mešanje barv in ustvarjanje pošasti v Snoezelen sobi

Otroci so s pomočjo kuhanja namišljene juhe iz barv spoznavali angleško poimenovanje primarnih barv; rdeče, rumene, zelene, modre in oranžne. Za mešanje juhe so uporabljali dele svojega telesa. Nato so iz najrazličnejših materialov (vrvi, paličic, kamenčkov, rutk) sestavljali namišljene pošasti. Vsaka skupina otrok je morala sestaviti skupno pošast. To jim je predstavljalo velik izziv, saj so se morali sproti dogovarjati in prilagajati svoje ideje prijateljem.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Igra s senčnimi lutkami v naravoslovni sobi

Otroke smo spodbudili k ustvarjanju in igri s senčnimi lutkami v naravoslovni ustvarjalnici. Lutke smo izdelali po vsebinski predlogi pravljice »Bi se gnetli na tej metli«. S pomočjo grafoskopa smo otrokom omogočili samostojno prosto igro. Otroci so ugotavljali, kako je potrebno z senčnimi lutkami ravnati, kdaj so na steni projicirane velike sence in kdaj majhne, kdaj so obrnjene prav in kdaj stojijo na glavi. Dejavnost jim je bila izredno zanimiva.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Strokovno izobraževanje na Finskem

Vzgojitelji iz angleških oddelkov smo med jesenskimi počitnicami obiskali angleški vrtec v mestu Oulu na Finskem. Strokovni delavci iz Finske, vključeni v projekt »Playing ever after«, so nam pripravili vodene delavnice na temo: učenje skozi igro, senzorni razvoj ter učenje na prostem. Na delavnih srečanjih so ustvarjali zgodbo na temo promet z naslovom »Zep’s Monster Party«, ki jo bodo naši otroci spoznali v mesecu februarju. Imeli smo možnost udeležiti se srečanja s starši, ki se je odvilo v okviru praznovanja noči čarovnic. Srečanje je potekalo med 18 in 20 uro v koči na gozdni jasi. Starši so pripravili tradicionalne prigrizke in sladice, otroci so se predstavili s tremi pesmicami, šola pa jih je presenetila z nastopom njihovega otroškega animatorja.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Kjer so čarovnije doma

V mesecu oktobru so v angleške oddelke priletele čarovnice in čarovniki. Spoznavali smo čarovniške pravljice, čarali, spoznavali uroke in čarovniške pripomočke. Podrobneje smo spoznali vsebino pravljice »Bi se gnetli na teh metli« in na njeno vsebino ustvarjali. Kuhali smo »Stone soup« ter poimenovali zelenjavo, ki smo jo za juho porabili. V gozdu smo ustvarjali kurišča, plesali na čarovniško glasbo. Naučili smo se angleško pesmico »Ten little witches«, ki smo jo prepevali ob spremljavi kitare in z igranjem na shakerje. V telovadnici in na prostem smo se igrali čarovniške gibalne igre ter čarovniške poligone. V igralnicah so se otroci igrali domišljijske igre, se šemili, likovno ustvarjali in se predvsem zelo zabavali.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Angleški kotiček

Uredili smo angleški kotiček, kjer potekajo najrazličnejše aktivnosti v povezavi s projektom v večjih in manjših skupinah. Pri ureditvi so sodelovali tudi otroci s svojimi idejami in izdelki. Otroci radi obiskujejo kotiček, kjer se lahko igrajo z različnimi sredstvi in materiali preko katerih spoznavajo širše okolje (svet in tuj jezik) in preko igre utrjujejo nove angleške besede.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

In nastale so...POŠASTI

Čarovnica nam je v angleški lutkovni igrici »Little Witch« pričarala majhno, smešno »pošastko«. Pošasti so nato v igralnicah s tempera barvami in milnico ustvarjali tudi otroci sami. Nastale so zanimive domišljijske kreacije, ki sedaj krasijo naš angleški kotiček.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Predstavitveni video

Ustvarili smo predstavitveni video, s katerim smo partnerskim državam predstavili naš vrtec in kraj.


Angleščina skozi ples in pesem

Za otroke najprijetnejše in najlažje je pomnjenje novih besed in uživanje v angleških dejavnostih, če vanj vključimo glasbo. Tako so naše male čarovnice in čarovniki plesali »Zamrznitveni ples« na posnetke angleških »Halloween« pesmic in pri tem neznansko uživali.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Gozdne čarovnije

Gozd smo uporabili kot naravno kuliso za ustvarjanje. Otroci so v njem nabirali material, ki smo ga potrebovali za pripravo kurišča. Nato smo se okoli ustvarjenih kurišč zbrali in skuhali čarovniško juho. Ko smo jo pojedli, smo okoli kurišč tudi zaplesali ob zvokih misteriozne instrumentalne glasbe. Na koncu so otroci nabirali tudi material iz katerega bomo ustvarjali čarovniške metlice.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Ustvarjanje maket za angleški kotiček

Z otroci smo se lotili izdelave maket, s katerimi bomo popestrili naš angleški kotiček v brlogu. Otroci so sodelovali pri izdelavi velikanske makete planeta Zemlje. Jo barvali s tempera barvami in pri tem spoznavali razporeditev morja in kopnega. Barvali so tudi puščice ter izdelali trganko zastav držav vključenih v projekt: Portugalske, Slovenije, Finske in Nizozemske.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.