O enoti Dobrnič

Dobrnič 2
tel.: 07 34 81 863, 031 744 972 
Poslovni čas enote: od 5.30 do 16.30

Število oddelkov:2 kombinirana oddelka

D1: METULJČKI
vzgojiteljica Jožica Pekolj ter pom. vzg. Tatjana Anžlovar

D2: KOLAČKI
vzgojiteljica Alja Vidmar in pom. vzg. Maja Cvetkovič

Sočasnost v enoti pokriva Suzana Lazar.