O enoti Gubčeva

Gubčeva 21
Tel. 07 34 81 353
1 oddelek 1. starostnega obdobja

Gubčeva 23
Tel. 059 094 370
1 oddelek 1. starostnega obdobja

Poslovni čas enote: 6.30/6.00-16.00
Vodja enote je Nuša Erjavec.

 

GUBČEVA 21
vzgojiteljica Barbara Kastigar ter pom.vzg. Dunja Radulič

GUBČEVA 23
vzgojiteljica Alja Vidmar ter pom.vzg. Petra Kic

 

Poglej arhiv enote