O enoti Kekec

Kidričeva ulica 2
tel.: 07 34 81 188
Poslovni čas enote: 5:30 - 17:00

Vodja enote: Tjaša Lopatec

Št. oddelkov: 6

2 oddelka 1. starostnega obdobja in 4 oddelki 2. starostnega obdobja

K1: DINOZAVRI
vzgojiteljica Alenka Šiška  ter pom. vzg. Nina Štepic

K2: MEHURČKI
vzgojiteljica Nataša Rak ter pom. vzg. Simona Marinčič

K3: BALONČKI
vzgojiteljica Barbara Škarja ter pom. vzg. Mateja Pancar

K4: RIBICE

vzgojiteljica Magda Zakrajšek ter pom. vzg. Petra Vidmar

K5: MRAVLJICE

vzgojiteljica Tjaša Lopatec ter pom. vzg. Slavica Cesar

K6: ZAJČKI
vzgojiteljica Lojzka Marinčič ter pom. vzg. Vesna Kastelic

 

Sočasnost v enoti pokrivata Barbara Drenik in Valentina Kukenberger