O enoti Mojca

Režunova 9 in 10
tel.: 031-271-172

Poslovni čas: 5.30 do 17.00

Št. oddelkov: 2 oddelka 2. starostnega obdobja

M1: KAPLJICE
vzgojiteljica Jožica Bevec ter pom. vzg. Sabina Podlogar

M2: SRČKI
vzgojiteljica Darja Perdih ter pom. vzg. Andrejka Jevnikar