O enoti Ostržek

Slakova. ul. 5
tel.: 07 34 81 191
Poslovni čas enote: 6:00 - 16:30

Vodja enote: Marta Rogelj Lipoglavšek

Št. oddelkov: 4 

3 oddelki 1.starostnega obdobja in 1 oddelek 2.starostnega obdobja

01: TAČKE
vzgojiteljica Marta Rogelj Lipoglavšek ter pom. vzg. Barbara Leben

02: ČMRLJI
vzgojiteljica Milena Gognjavec ter pom. vzg. Veronika Blatnik

03: ŽOGE
vzgojiteljica Nina Smole ter pom. vzg. Lidija Sila

04: SONČKI
vzgojiteljica Katarina Vovk ter pom. vzg. Mateja Kopar

Sočasnost v enoti pokriva Karmen Maver.