O enoti Romano

Vejar 121
tel.: 031658097
Poslovni čas enote: 8:00 - 14:00

Št. oddelkov: 1 oddelek 2.starostnega obdobja

ČIRIKLI
vzgojiteljica Urška Pene ter pom. vzg. Maja Rajar