O enoti Šentlovrenc

Šentlovrenc 17
Tel.št.: 051-380-301
Poslovni čas enote: 6.00-16.30

Št. oddelkov: 1 oddelek 1. starostnega obdobja 

JAGODE
vzgojiteljica Agata Černe ter pom. vzg. Jožica Murn

 

Sočasnost v enoti pokriva Katarina Lavrih.