O enoti Šentlovrenc

Šentlovrenc 17
Tel.št.: 051-380-301
Poslovni čas enote: 5.30-16.30

Obogatitvena dejavnost: DOGODIVŠČINE V NARAVI

Narava bo naša druga igralnica, kjer bo otrok imel veliko priložnosti, da bo aktiven raziskovalec. Večkrat se bomo odpravili v naravo, kjer bomo ob različnih priložnostih spoznavali vodo, življenje v gozdu in na travniku.

 

Št. oddelkov: 2 oddelka 1. starostnega obdobja in 1 oddelek 2. starostnega obdobja

Š1: COFKI

Vzgojiteljica Helena Krnc ter pom. vzgojiteljice Tjaša Poglavc

Š2: KAMENČKI

vzgojiteljica Agata Černe ter pom. vzg. Barbara Šuštaršič

Š3: LIZIKE

vzgojiteljica Tanja Marn ter pom. vzg. Jožica Murn

 

Sočasnost v enoti pokriva Melita Rom.

 

 

Poglej arhiv enote

Teden otroka v oddelku Cofki

18.10.2020

ODGOVOR JE POGOVOR. Čeprav so otroci v vrtcu komaj en mesec, nam je v tem tednu uspelo skupaj prebrati zgodbo o PIŠČANČKU PIKU, v kateri so otroci spoznavali različna čustva. Tudi sami so včasih žalostni, veseli in jezni. Vsak pa to pokaže na svoj način. Otroci so najbolj uživali na prostem in ob gibalnih dejavnostih v telovadnici ter igralnici.Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.