Predstavitev in organiziranost vrtca

Občina Trebnje je z Odlokom o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje, dne 19. 2. 1997, ustanovila javni zavod, ki organizira vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Občinski svet je na seji 27. 7. 2012 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda vzgojno–varstvenega zavoda Trebnje in sicer, da se uporablja skrajšano ime in to je, VRTEC MAVRICA TREBNJE.

UPRAVA:

VRTEC MAVRICA TREBNJE
Režunova ulica 8
8210 Trebnje
Tel.: 07/34 81 180 / Fax: 07/34 81 192
Mobitel 041-505-781
E-pošta: info@vrtec-trebnje.si
http: www.vrtec-trebnje.si


Vrtec Mavrica Trebnje domuje na osmih lokacijah in v devetih enotah. 674 otrok je razporejenih v 36 oddelkih.

ENOTE :

Enota VIDEK
Slakova ul. 5
tel. 07 34 81 190
ŠTEVILO ODDELKOV: 4
Poslovni čas: 5.30 - 17:00
4 oddelki 1. starostnega obdobja.

Enota ŠENTLOVRENC
Šentlovrenc 17
tel: 051 380 301
ŠTEVILO ODDELKOV: 1
Poslovni čas: 6.00 - 16:30
1 oddelek 1. starostnega obdobja.

Enota MOJCA
Režunova ulica
tel. 031 271 172
ŠTEVILO ODDELKOV: 2
Poslovni čas: 5.30 - 17:00
1 oddelka 2. starostnega obdobja.

Enota OSTRŽEK
Slakova ul. 5
tel. 07 34 81 191
ŠTEVILO ODDELKOV: 4
Poslovni čas: 6.00 - 16:30
3 oddelki so 1. starostno obdobje, 1 oddelek je 2. starostno obdobje.

Enota KEKEC
Kidričeva ul. 2
tel. 07 34 81 188
ŠTEVILO ODDELKOV: 6
Poslovni čas: 5.30 - 17:00
4 oddelki so 2. starostno obdobje, 2 oddelka sta 1. starostno obdobje.

Enota DOBRNIČ
Dobrnič 1
tel 07 34 81 863 / 031 744 972
ŠT. ODDELKOV: 2
Poslovni čas: 5.30 - 16:30
2 kombinirana oddelka

Enota ROMANO
Vejar 121
tel. 031 658 097
ŠTEVILO ODDELKOV: 1
Poslovni čas: 8.00 - 14:00
1 oddelek 2. starostnega obdobja

Enota GUBČEVA
Gubčeva 21
tel. 07 34 81 353
ŠTEVILO ODDELKOV: 1
Poslovni čas: 6.00 - 16:0

Gubčeva 23
tel. 07 34 81 354
ŠTEVILO ODDELKOV: 1
Poslovni čas: 6.00 - 16:00
2 oddelka 1. starostnega obdobja.

Enota MAVRICA
Režunova ulica 8
ŠTEVILO ODDELKOV: 14
Poslovni čas: 5:30 - 17:00

Hodnik A
tel. 07 34 81 195
ŠTEVILO ODDELKOV: 4
4 oddelki so 1. starostno obdobje. V hodniku A imamo tudi oddelek s prilagojenim programom.

Hodnik B
tel. 07 34 81 196
ŠTEVILO ODDELKOV: 6
6 oddelkov 2. starostnega obdobja.

Hodnik C
tel. 07 34 81 197
ŠTEVILO ODDELKOV: 4
4 oddelki 2. starostnega obdobja.

*** Hodnik A tudi za hodnik B in C, za tiste, ki so izkazali potrebo po vsakodnevnem bivanju do 17 ure.
*** Zbiranje od 5.30 do 6.00 poteka v hodniku A za otroke iz hodnika B in Hodnika C.