Eko vrtec

Eko šola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobraževanje - Foundation for Environmental Education - FEE, ki je bil ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. V Sloveniji poteka projekt, ki se imenuje "EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA", v okviru društva "DOVES - Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije".
S kakovostnimi vsebinami skupaj z otroki poskušamo graditi vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Izhajali bomo iz programskih vsebin EKO ŠOLE. V projektu sodelujejo posamezni oddelki ali enota.

Izbrana področja v okviru projekta Zgodnje naravoslovje za šolsko leto 2017/18, tematska sklopa pa sta Voda  in Krožno gospodarstvo – odpadki.