GOZDNI VRTEC

Spodbujati kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost. Preprosto gre za to, da se iz igralnic preselimo v gozd, travnik, potok. Otroci v gozdu in na travniku ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, jezika, ampak vsak otrok  na najboljši možni  način doživlja in si  razvija svoje individualne sposobnosti.