GOZDNI VRTEC

Spodbujati kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost. Preprosto gre za to, da se iz igralnic preselimo v gozd, travnik, potok. Otroci v gozdu in na travniku ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, jezika, ampak vsak otrok  na najboljši možni  način doživlja in si  razvija svoje individualne sposobnosti.

Projekt gozdni vrtec v skupini »Tačke«

V šolskem letu 2017/2018 je skupina »Tačke« vključena v projekt Gozdni vrtec. Z otroki smo preko celega šolskega leta in v vseh vremenskih okoliščinah enkrat tedensko odhajali v gozd, kjer smo izvajali različne dejavnosti iz vseh področji Kurikuluma za vrtce. Otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. To raziskovanje je zabavno in razburljivo ter odpira vrata do vedno novih zanimivih problemov. Enkrat tedensko smo našo igralnico prestavili v gozd, kjer so otroci v naravnem okolju, preko lastnega raziskovanja, prihajali do novih spoznanj. V gozdu smo iskali različna domišljijska bitja in za njih postavljali bivake, usvajali smo nove pesmice in poslušali pravljice, ustvarjali smo zvoke iz različnih naravnih materialov, ki smo jih našli v gozdu, spoznavali gozd z različnimi senzoričnimi igrami, se igrali gibalne igre in pri njih uporabljali različne športne rekvizite, v snegu iskali živalske sledi in jih prepoznavali, spoznavali kako se lahko giba naše telo, raziskovali življenje na gozdnih in travnatih tleh, spoznavali in iskali različne geometrijske oblike, risali, plesali, igrali dramsko predstavo, spoznavali različne poklice, si izmišljali nove zgodbe, itd. 

Otroci so teden za tednom raje prihajali v gozd in iskali svoje skrivne kotičke. Za prosto igro v gozdu niso potrebovali veliko – le nekaj vej, odpadlo listje, mah, … in igra se je lahko pričela. Otroci so si ta kotiček v gozdu prilastili in vedno znova opazovali spremembe v njem. Dejavnosti, ki smo jih izvajali v gozdu so se jim veliko bolj vtisnile v spomin, za delo so bili visoko motivirani, narava jih je s svojo močjo umirila, tam so se igrali in nehote učili novih spretnosti in znanj.

Gozd je tihi motivator, ki nas nenehno kliče v svoje zaledje, le prisluhniti mu je potrebno.


Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Otroci iz skupine Srčki nadaljujejo v šolskem letu 2018/2019 s projektom Gozdni vrtec

Gozd je za otroke najboljša učilnica, v kateri jim ni nikoli dolgčas, saj se v njej vedno kaj dogaja in jih vabi k odkrivanju novega. Otroci v gozdu neizmerno uživajo, saj svoji domišljiji pustijo prosto pot, raziskujejo in pogosto načrtujejo delo brez vodenja in vsestranskega usmerjanja, s tem pa razvijajo svojo samoiniciativnost, samostojnost in samozavest. Otroci radi zahajajo  v gozd in se iz njega vračajo navdušeni in polni različnih doživetji in spoznaj.


Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Gozdna umetnost

Gozd otroke spodbudi k gibanju, ustvarjanju, raziskovanju in medsebojnemu sodelovanju. Če otrokom pustimo prosto pot, spoznamo njihovo ustvarjalnost in kreativnost. S skupnim sodelovanjem so otroci iz naravnega materiala ustvarili hišico in drevo. Hišico so otroci poimenovali Srčkov dom.


Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Obisk gozdarja

V tednu pred počitnicami nas je v gozdni igralnici obiskal g. Janko Zupančič, ki je po poklicu gozdar. Predstavil nam je svoje delo in opremo. Spoznali smo motorno žago, čelado s slušalkami, obleko, sekiro, kline, vejnik, gozdarski meter in drugo orodje. Povedal nam je, da je poklic gozdarja lep, a tudi zelo nevaren. Zato je pred skrbjo za naravo najbolj pomembna skrb za varnost pri delu. Gozdar poleg sekanja drevesa tudi sadi in neguje ter varuje pred boleznimi in škodljivci. Z zanimanjem smo poslušali katere živali vse je pri delu srečal in kako debelo je bilo najdebelejše drevo, ki ga je posekal. Tako smo na zanimiv in pester način spoznali prvi poklic v verigi pridelave in obdelave lesa.


Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.