NTC Učenje

Gre za razvoj učnih potencialov predšolskih otrok z izbranimi igralnimi dejavnostmi na osnovi sodobnih nevrofizioloških in psiholoških spoznanj. Sistematično se usmerjamo k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t.i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno desetega leta starosti.  V tem šol. letu bo poudarek na vadbeni uri.

Dejavnosti v okviru projekta bodo redno predstavljene na oglasnih deskah oddelkov izvajalcev in na spletni strani vrtca.
 

Vadbena ura po NTC načinu

Otroci iz skupine Malčki so se razgibali po Ntc načinu. Najmanj zabavno je bilo hoditi po samolepilni foliji, ki je otrokom predstavljala največ težav. Poleg ostalega so otroci lazili in se plazili po blazinah in premagovali ovire ter risali po barvnih blazinah.


Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Avtomobilske oznake in zastave skozi NTC-učenje

V oddelku »Srčki« smo v okviru projekta NTC-sistem učenja preko iger spodbujali miselni razvoj otroka. Preko različnih didaktičnih iger, smo otroke spodbujali h kreativnemu učenju, hitrejšemu spoznavanju in lažjemu odkrivanju ter razvijanju sposobnosti otrok. Na takšen način otroke pripravljamo na nove izzive, ki pa jih današnji otroci z veseljem sprejemajo in so tudi  uspešni. Preko različnih simbolov, so otroci spoznavali in usvojili več kot 20 avtomobilskih oznak, ter posledično tudi zastave držav v katerih so izdelani avtomobili različnih znamk. Veliko didaktičnih iger smo izdelali sami. Igrali smo se z slanim testom, naravnim materialom ter različnimi igračami, ki so nam pripomogle k spodbujanju in razvijanju razmišljanja in sklepanja.


Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Vadbene ure pri »Srčkih«

V letošnjem letu je poudarek na gibanju in gibalnih sposobnostih in spretnostih otrok z vsemi elementi NTC-ja. Odpravimo se v telovadnico ali na prosto, kjer z različnimi vajami utrjujemo na orientaciji, ravnotežju, moči, vrtenju okoli svoje osi, skakanju na mestu, preskakovanju, hoji vzvratno, vaje za očesno akomodacijo, igre z žogo, grafomotorične vaje, ter še ostale gibalne dejavnosti. Otroci se z veliko motivacijo in aktivnostjo vključujejo in sodelujejo pri vadbenih urah.


Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Otroci iz oddelka Oblaki in vadbena ura

Otroci iz oddelka Oblaki so imeli vadbeno uro po načinu Ntc. Otroci so se plazili naprej in nazaj, skakali, se vrteli okoli svoje osi in metali žoge skozi obroč, lazili skozi obroč in hodili po neravnem terenu. Ker se zavedamo kako pomembno je gibanje za predšolskega otroka, dnevno ponujamo različne gibalne aktivnosti in spodbujamo otroke, da se dobro razgibajo. Pogosto v gibalne minute in vadbene ure vključujemo tudi ntc.


Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Seznanitev z novo pesmijo preko simbolov

Otroci iz skupine »COPATKI« so najmlajši otroci v vrtcu, ki so vključeni v projekt NTC- učenje.
Poleg veliko gibalnih dejavnosti po sistemu NTC, so bili otroci v mesecu januarju seznanjeni z novo pesmijo SNEŽENI MOŽ Janeza Bitenca. Otroci so imeli simbole, ki sledijo besedilu pesmi na voljo ves čas. Večkrat so se ustavili ob simbolih in kazali s prsti. Ker še ne govorijo, so ob prepevanju vzgojiteljice, s prstom kazali na simbole.


Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Ntc vadbena ura v skupini Tortice in Oblaki

Otroci iz skupine Oblaki so se družili z otroki iz skupine Tortice. Skupaj so telovadili, premagovali ovire in izvajali gibalne vaje z vključevanjem elementov NTC.

 


Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.

Ntc dopoldne v skupini Bučke

Otroci iz oddelka Bučke so se seznanili z ljudsko pesmijo Sončece zahaja. Sledila je vadbena ura, pri kateri so otroci preizkusili svoje ravnotežje, se plazili in uživali ob različnih dražljajih na čutni poti. 


Galerija je zaklenjena. Prijavite se za pregled.