NTC Učenje

Gre za razvoj učnih potencialov predšolskih otrok z izbranimi igralnimi dejavnostmi na osnovi sodobnih nevrofizioloških in psiholoških spoznanj. Sistematično se usmerjamo k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t.i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno desetega leta starosti.  V tem šol. letu bo poudarek na vadbeni uri.

Dejavnosti v okviru projekta bodo redno predstavljene na oglasnih deskah oddelkov izvajalcev in na spletni strani vrtca.