Sodelovanje in izmenjava dobre prakse med vrtci

Z mreženjem vrtcev izmenjati izkušnje, širiti možnosti in s tem dvigniti kakovost vzgoje za trajnostni razvoj na področju naravoslovja.

S sistematičnim raziskovanjem lastne prakse v spodbudnem učnem okolju, dvigniti samozavest in avtonomijo strokovnih delavcev na področju naravoslovja. Otrok je aktiven ustvarjalec, načrtovalec naravoslovnih dejavnosti. Načrtujem izdelavo publikacije s primeri dobre prakse. Pričakujemo predstavitev projekta na različnih strokovnih srečanjih in v strokovnih revijah.