Zdravje v vrtcu

Projekt je podprt s strani Zavoda za zdravstveno varstvo in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu (otroci, starši, zaposleni). Z vsebinami želimo spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja. Letošnja  rdeča nit programa Zdravje v vrtcu je s Hrano širimo Obzorje. V vrtcu imajo otroci možnost in priložnost, da spoznajo in pričnejo uživati tudi hrano, s katero se doma morda ne srečujejo, vendar si zasluži mesto na vsakodnevnem krožniku. Navade, ki jih otroci pridobijo v otroštvu prenesejo tudi v odraslo obdobje, zato naj bodo te navade zdrave.
Skozi različne aktivnosti se  seznanjajo z raznolikimi živili, hrano in prehrano. Hrano spoznavajo na primer preko različnih praznikov, običajev, zgodovine, geografije (regij, kontinentov), oblike in priprave hrane, higiene in bontona ob jedi, vzdušja, likovnih in literarnih ustvarjanj, obiskov lokalnih pridelovalcev, kmetov. Pomembno je, da se že otrok navaja različnih okusov, zato mora velikokrat poskusiti čimbolj različna živila (otroci naj bi namreč v povprečju 6 do 7 krat poskusili določeno hrano, preden jo sprejmejo).

Poročilo izvedbe projekta Zdravje v vrtcu

Posebno pozornost smo namenili raziskovanju zdrave hrane in vplivu le-te na naše življenje. S pomočjo hrane smo v vrtcu na jasen in zanimiv način osvajali znanja in veščine o zdravi prehrani ter si oblikovali zdrave navade. Otroci so se seznanjali s spoštljivim odnosom do hrane in prehranjevanjem, z raznoliko hrano, načini pridelovanja ter načini priprave hrane. Otroci so si tekom leta oblikovali dobre, a ne toge, prehranjevalne navade ter razvijali družabnost, povezano s prehranjevanjem. Otroci so pridobivali  in osvajali  znanja ter veščine o zdravi prehrani in zdravem življenju.

V letošnjem letu so v projektu Zdravje v vrtcu sodeloval štirje oddelki iz dveh enot.

enota Mojca:

Zmajčki:  Tjaša Udovič in Tjaša Poglavc

Sončki:  Tanja Marn in Mirjam Golob

enota Dobrnič:

Zvezdice: Jožica Pekolj in Tatjana Anžlovar

Lunice: Alja Vidmar in Maja Cvetkovič

 

Dejavnosti, ki so se izvajale tekom leta, si lahko preberete v spodnjih prilogah:

Projekt zdravje v vrtcu

Projekt je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Program projekta promovira zdravje ter spodbuja izvajanje dejavnosti za ohranjanje in krepitev zdravja. Rdeča nit v šolskem letu 2018/2019 je medgeneracijsko sodelovanje. S projektom otroci spoznavajo, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi ta delovala ter omogočala dobro počutje in ugodje. Z različni aktivnostmi pa pri otrocih spodbujamo tudi zavest, da vsi, odrasli in otroci pripadajo družbi in so pomembni.