Sklad Vrtca Mavrica Trebnje v parku - 2..12.2017

Obvestilo-finančna pomoč

Pravilnik o kriterijih za porabo in dodeljevanje finančnih sredstev iz sklada vrtca

Sklad vrtca

Sklad Vrtca Mavrica Trebnje je bil ustanovljen leta 2006.

Sklad vrtca pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Iz sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda v vrtcu in podobno.

Sklad upravlja upravni odbor. Vseh članov Sklada je 12. Od tega je pet članov iz vrtca in šest članov predstavnikov staršev in en predstavnik ustanovitelja. Predsednica je Slavica Cesar, namestnik predsednice je Dominik Rajer. Predstavniki staršev so Nika Radovan, Marjeta Zupančič Meglič, Mateja Longar, Nina Stopar Avbar, Maks Bregar. Predstavniki vrtca so Helena Krnc,Tjaša Poglavc, Lidija Sila,Tjaša Lopatec.

Sklad deluje po sprejetih pravilih. Vsako leto pripravi program delovanja z različnimi delovnimi nalogami. Vsako leto pripravi tudi dobrodelno prireditev.

Način razporeditve sredstev iz sklada vrtca:

  • financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti,
  • pomoč pri izvajanju projektov,
  • pomoč za otroke iz socialno ogroženih družin
Za vsako dodatno informacijo smo na voljo v upravi Vrtca Mavrica Trebnje.

Dobrodelna prireditev Vrtca Mavrica Trebnje

Sklad Vrtca Mavrica Trebnje je v sredo, 19. 4. 2017, v Kulturnem domu Trebnje priredil že  11. dobrodelno prireditev in ponovno navdušil publiko. Podaril jim je pester program, ki so ga pripravili otroci vrtca Trebnje skupaj s strokovnimi delavci, Trebanjske mažoretke z mentoricama Branko in Ines ter otroški in odrasli pevski zbor vrtca Trebnje. Program je povezovala gledališka skupina P.L.I.N. Za ozvočenje pa je poskrbel Rok Avbar.  Obiskovalci so napolnili do zadnjega kotička v dvorani. Z zbranimi prispevki bomo pomagali otrokom iz socialno šibkih družin  in financirali stroške izleta za 4-5 letne otroke.

Gallery

Sklad vrtca Mavrica Trebnje v parku Trebnje

Člani Sklada vrtca Mavrica Trebnje  so petek, 9.12. 2016 in 16.12.2016 obeležili mestni park Trebnje z razstavo ročno izdelanih izdelkov strokovnih delavcev vrtca Mavrica Trebnje.  Poskrbeli so tudi za tople napitke kateri so greli obiskovalce pri ogledu predstave Didel didel Daja, Božiček že prihaja, ki so jo zaigrale strokovne delavke vrtca Mavrica Trebnje. Vsi prostovoljni prispevki bodo namenjeni za otroke iz socialno ogroženih družin.

Gallery