Sklad vrtca

Sklad Vrtca Mavrica Trebnje je bil ustanovljen leta 2006.

Sklad vrtca pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Iz sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda v vrtcu in podobno.

Sklad upravlja upravni odbor. Vseh članov Sklada je 12. Od tega je pet članov iz vrtca in sedem članov predstavnikov staršev in en predstavnik ustanovitelja. Predsednica je Slavica Cesar, namestnik predsednice je Mateja Logar. Predstavniki staršev so Maksimiljan Bregar, Petra Gatej, Slavka Štolfa, Martina Štraus, Alojz Križman in Florjan Zorenič. Predstavniki vrtca so Helena Krnc,Tjaša Poglavc, Lidija Sila,Tjaša Lopatec.

Sklad deluje po sprejetih pravilih. Vsako leto pripravi program delovanja z različnimi delovnimi nalogami. Vsako leto pripravi tudi dobrodelno prireditev.

Način razporeditve sredstev iz sklada vrtca:

  • financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti,
  • pomoč pri izvajanju projektov,
  • pomoč za otroke iz socialno ogroženih družin
Za vsako dodatno informacijo smo na voljo v upravi Vrtca Mavrica Trebnje.

Dobrodelna prireditev vrtca Mavrica Trebnje

Sklad vrtca Mavrica Trebnje je v četrtek, 19. 4. 2018, v Kulturnem domu priredil že 12. dobrodelno prireditev. Nastopili so otroci vrtca Mavrica Trebnje,vrtčevske mažorete, otroški in odrasli pevski zbor. Vsi skupaj so popestrili prireditev z naslovom Naš dan - vaš dan. Program je povezoval Matej Mlakar. Obiskovalci so dvorano napolnili do zadnjega kotička. Z zbranimi sredstvi bomo pomagali otrokom iz socialno šibkih družin, financirali stroške izleta za 4-5 letne otroke in financirali nakup prireditvenega odra.

Gallery

Pravilnik

Vloga za dodelitev finančnih sredstev

V parku v Trebnjem

Člani sklada so se na prvi seji dogovorili, da v soboto 1.12.2018 sodelujejo na dobrodelnem bazarju. Krajevna skupnost in JSKD Trebnje, sta nam zagotovila stojnico. Tam smo razstavili izdelke strokovnih delavcev Vrtca Mavrica Trebnje. Zbirali smo prostovoljne prispevke za pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin.
Predstavila se je mažoretno - plesna skupina Vrtca Mavrica Trebnje pod vodstvom Nuše Pajk in Petre Slak in gledališka skupina strokovnih delavk Vrtca Mavrica Trebnje, ki je odigrala predstavo z naslovom: Vesel božič, mala medvedka.
Dne 8 .1. 2018 smo na stojnici razstavili izdelke v Qulandiji Novo mesto z enakim namenom.

Gallery

Dobrodelna prireditev vrtca Mavrica Trebnje

V sredo, 24. 4. 2019 je v Kulturnem domu Trebnje potekala že 13. dobrodelna prireditev vrtca Mavrica Trebnje. Prireditev na temo naš dan – vaš dan je povezovala Barbara Leben. Otroci vrtca Mavrica Trebnje so skozi ples, petje ter s svojo otroško igrivostjo pričarali, da smo se za trenutek ustavili in prepustili razvajati. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki na dan prireditve in dobrodelnega bazarja ter sredstvi donatorjev bomo financirali stroške izleta za 4-5 letne otroke in prispevali k nakupu prireditvenega odra. Hvala vsem, ki ste prispevali in pomagali pri organizaciji prireditve.

Slavica Cesar

Gallery