Vizija vrtca

Naša temeljna naloga je, da smo v pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, ki temelji na izboljšanju kvalitete življenja družin in otrok. Zavezani smo, da ustvarjamo pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Stremimo k temu, da mora biti v vrtcu opažen in sprejet vsak otrok. Sprejemamo drugačnost in posebno skrb namenjamo otrokom s posebnimi potrebami vključenih v redne oddelke. Otroke vzgajamo k zdravemu načinu življenja, omogočamo jim veliko gibalno športnih aktivnosti ter bivanja v naravi.

Vizija DELAMO DANES ZA BOLJŠI JUTRU, nas vodi k prizadevanju, da vsi udeleženci, otroci, starši, zaposleni, vodstvo in ustanovitelj vsakodnevno gradimo mozaik z drobnimi kamenčki za boljši jutri.

Ustvarjalnost, inovativnost in znanje otrok, bomo dosegali s profesionalnim delom, dobrimi medsebojnimi odnosi in vključevanjem vrtca v okolje.