Vodstvo vrtca

V.d. ravnateljice:
Vlasta Starc 
Tel.: 07/34 81 184
vlasta.starc@vrtec-trebnje.si

Pomočnici ravnateljice: 
Andreja Stegenšek
Tel.: 07/34 81 187
andreja.stegensek@vrtec-trebnje.si

in Mateja Kravcar
Tel.: 07/34 81 193
mateja.kravcar@vrtec-trebnje.si

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima: 
Barbara Pečar
Tel.: 07/34 81 194
barbara.pecar@vrtec-trebnje.si

Tajništvo: 
Katja Korbar
Tel.: 07/34 81 180
katja.korbar@vrtec-trebnje.si

Računovodja: 
Betka Novak
Tel.: 07/34 81 182
betka.novak@vrtec-trebnje.si

Knjigovodja in obračun oskrbnin: 
Maja Ilovar in Bernarda Zaletel
Tel.: 07/34 81 183
knjigovodstvo@vrtec-trebnje.si

Svetovalna služba: 
Ksenja Pravne
Tel.: 07/34 81 185
ksenja.pravne@vrtec-trebnje.si