Prehrana in zdravje

V vrtcu moramo otrokom zagotoviti varno in uravnoteženo prehrano. Vsekakor je prehrana otrok v vrtcu področje, ki ga moramo obravnavati iz več vidikov npr. z vidika varnosti, zagotavljanja otrokovih fizioloških potreb, z vidika oblikovanja, upoštevanja otrokovih prehranjevalnih navad, senzoričnega sprejemanja hrane in z vzgojnega vidika. V Vrtcu Mavrica Trebnje želimo oblikovati ustrezne prehranjevalne navade otrok ter z najrazličnejšimi vsakodnevnimi dejavnostmi ustvarjati, oblikovati in spodbujati pozitiven odnos do zdravega načina življenja, kar je pomembo za kasnejša življenjska obdobja: nudimo jim varno, sveže pripravljeno, pestro in hranilno uravnoteženo prehrano, skozi ves čas bivanja v vrtcu imajo v igralnici na razpolago sveže sezonsko sadje, da jim čim večkrat ponudimo ekološko ter lokalno pridelana živila, spodbujamo jih k pitju (skozi ves dan sta za žejo na razpolago voda in nesladkan čaj), veliko pozornosti namenjamo kulturi prehranjevanja: da jedo počasi in v mirnem, prijetnem vzdušju, skrb za pripravo pogrinjkov in uporabo celotnega pribora, uporaba vljudnostnih izrazov, posebnost v našem vrtcu, ki pa je postala že rutina je praznovanje rojstnih dni brez slaščic oz. s sadjem, pripravljenim na različne načine.

Organizatorka prehrane in ZHR
Barbara Pečar