Predstavitev

Svetovalna delavka: Ksenja Pravne

E-mail: ksenja.pravne@vrtec-trebnje.si
Telefon: 07/ 3481 185 in 031 744 929
Uradne ure: ponedeljek od 15:00 do 16:30
Sedež: Enota Mavrica, Režunova ulica 8

Svetovalna delavka sodeluje s starši, strokovnimi delavci vrtca, vodstvom vrtca in zunanjimi institucijami pri ustvarjanje pogojev za dobro počutje in optimalen razvoj otroka. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno v preventivo.

Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.

Sodelovanje s starši se nam zdi ključnega pomena. Svetovalna delavka je kontaktna oseba vrtca s starši, ki se z njimi sreča že ob vpisu in tudi v situacijah, ko potrebujejo pomoč, spodbudo, dodatne informacije in pojasnila.

Na svetovalno službo se starši lahko obrnejo osebno v primerih, ko imajo vprašanja glede:

  • vpisa, izpisa, premestitve otroka, prostih mest v vrtcu;
  • v primeru, ko se starši soočajo s problemi, dilemami, strahovi glede razvoja otroka in njihove vzgoje, kot tudi z vprašanji, ki se jim pojavljajo ob kritičnih in prelomnih dogodkih v življenju družine (vstop v vrtec, preselitev, vstop v šolo, rojstvo, ločitev...).

Svetovalno delo temelji na prostovoljnosti ter zaupnosti podatkov. Poteka v obliki individualnih razgovorov in v soglasju s starši tudi kot opazovanje otroka v oddelku in povezovanje z zunanjimi institucijami.