Seznam sprejetih otrok

30.04.2020

Obvestilo po komisiji

30.04.2020

Čakalni seznam

30.04.2020

Obvestilo o zaprtju vrtca

13.03.2020

Obvestilo za starše otrok, ki so bili na plavalnem tečaju in/ali na letovanju

01.08.2019

Obvestilo staršem glede komisije za sprejem v vrtec 2018

15.04.2018

Obvestilo za starše, ki imajo vzpostavljen trajnik ali plačujejo preko spletnega bančništva

29.11.2017

Obvestilo staršem- bivanje nad 9 ur

14.09.2017

Anketa o zadovoljstvu staršev

19.06.2017