CENE PROGRAMOV

Sklep Občinskega sveta Občine Trebnje o določitvi cen programov je bil objavljen v Ur.l. RS št. 107/2015. Cene veljajo od 1.1.2016.

 

S sklepom Občinskega sveta, objavljenem v Ur. l. RS št. 87/2016,  s 1.1.2017 velja nova cena programa za razvojni oddelek.

DODATNE OLAJŠAVE, NAD 9 UR,...

Sklepi Občinskega sveta Občine Trebnje o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka, rezervacije mesta, plačilo prisotnosti otroka nad 9 ur ter po odpiralnem času (št. Ur. l. RS so navedeni pri posameznih sklepih).