Šola za starše

Srečanja potekajo v obliki kratkih predavanj, delavnic in pogovor. Trajajo približno dve uri in se odvijajo v poldanske času v prostorih vrtca.

K sodelovanju vabimo strokovnjake iz različnih ustanov, ki imajo veliko izkušenj pri svojem delu s predšolskimi otroki in družinami.

Vsa srečanja bodo potekala v zbornici Enoti Mavrica, Režunova ulica 8, 8210 Trebnje in bodo trajala okvirno 2 uri.

Udeležba je brezplačna.

1. Predavanje: TRMA

Predavateljica ga. JANJA JAVORŠEK

Datum izvedbe: 11.9.2018, s pričetkom ob 17. uri.

Predstavitev:

Trma je nujna za otrokov razvoj. Nastane kot otrokova reakcija na vzgojne zahteve odraslih. Otrok odrašča in poskuša okolje podrediti sebi. Odreagira s trmo, ko se bori s svojimi željami in nagibi ter z željami staršev in drugih. Otrok pri tem občuti neugodje in odreagira s trmo. Je izraz razvijajoče se osebnosti in do neke mere se moramo z njo sprijazniti. Z ustreznim ukrepanjem lahko omilimo njene posledice. Pogosto se pojavi že pri 1-2 letih, izrazitejša je okoli tretjega leta, lahko se pa pojavi tudi kasneje. Temu rečemo čustveni izbruh, ki se ne konča s 3. letom in so prisotni celo življenje.

PRIJAVI SE

2. Predavanje: NEMIRNI IN OBČUTLJIVI OTROCI

Predavateljica:ga. TINA BREGANT

Datum izvedbe: 3.10.2018, s pričetkom ob 17. uri.

Ne gre za diagnozo. Niti znanstveno ne moremo opredeliti, kdo so občutljivi otroci. Pa vendar vsi poznamo otroke, ki zaznavajo, da ena rdeča ni enaka drugi; da gre za neprijeten vonj; da občutijo glasbo prav tu – v srčku. Ne gre za patologijo, ne gre za nadarjenost, ne gre za nekaj zelo posebnega – gre za otroke, ki zaznavajo svet polno, z vsemi čuti, in ki, če imajo srečo, da znajo ta občutja tudi izraziti (artikulirati) in so ob njih odrasli, ki jih v teh občutjih uzrejo, lahko skozi vsa ta občutja zaživijo (ne le občutijo) polno življenje.

Otroci na svet ne prinesejo priročnikov o uporabi. Otrok stalno raziskuje in se uči, kar velja tudi za tistega, ki se z njim ukvarja. To je lahko naporno, je pa tudi zelo zabavno. Če znamo odrasli občutljivost uzreti, jo občutiti in se nanjo odzvati, smo tudi odrasli lahko del teh polnih zaznav. Vendar pa za to potrebujemo čas – veliko časa, potrpežljivost, občutek sprejemanja in preprostega prepuščanja sedanjemu trenutku. V hektičnem sodobnem času vse našteto ni niti približno preprosto, niti zelo izvedljivo.

Lahko si pomagamo z nekaj usmeritvami, o katerih bo govor na predavanju. Vedno pa seveda pomaga, če vemo, da so otroci so zelo prilagodljiva in učljiva bitja. Otroci nas ves čas opazujejo in se od nas učijo. Učenje z opazovanjem jim omogočajo zrcalni nevroni, ki so dejavni od rojstva dalje. Odrasli smo otrokom največji vzor. Ne bodimo licemerski in od otrok zahtevajmo toliko ali manj, pač odvisno od razvoja otroka, kot od sebe. Ko pa nas otrok v svoji zrelosti in zmožnosti preraste, potem upajmo, da se je naučil od nas, da tisti, ki je večji, bolj odrasel in bolj odgovoren, presoja in pričakuje ravnanje po podobnih pravilih.

Hkrati opazujmo otroka in ga spoznajmo. Le tako bomo lahko vedeli, kdaj je dovolj zrel, da ne potrebuje več plenic, da lahko spi sam, se vozi s kolesom. V razvoju otrok sicer veljajo določene norme – razvojni mejniki, vendar pa vsak otrok sledi svojemu genetskemu, vrojenemu potencialu in okolju, ki ga obdaja. Spoštovanje otrokovega lastnega ritma, njegove notranje ure, bo nagradilo oba, otroka in odraslega, ki bo otroku v pravem trenutku ponudil nov izziv, ki ga bo otrok lahko z nekaj truda tudi izpolnil. In nenazadnje, učimo se skupaj z otrokom.

PRIJAVI SE

 

3. Predavanje: EMPATIJA - KAKO JO KREPIMO IN KAKO EMPATIJA KREPI OTROKE

Predavateljica: ga. URSULA OBREZA

Datum izvedbe: 14.11.2018, s pričetkom ob 17. uri.

Vsi se rodimo z zrncem empatije. Porajajočo empatijo lahko opazujemo že pri novorojenčku, ko nanjo sklepamo iz vedenja, ter jo nato spremljamo skozi razvoj govora. Šele ubesedenje občutkov in emocij malčku pomaga razumeti sebe in sočloveka. Izostritev ubeseditve in kompleksnost izražanja nam pomagata izuriti se v empatiji, podobno kot meditacija pomaga izuriti se v čuječnosti. Vplivi čuječnosti in empatije segajo od zmanjševanja vedenjskih težav in absentizma v šoli do regulacije krvnega tlaka in vpliva na akademski uspeh.

Kako torej lahko pomagamo otrokom, da razvijajo empatijo, tako do drugih kot do sebe? Kako jih lahko usmerjamo, da ostajajo zvesti sami sebi in svojim mejam, svoji integriteti, ne da bi škodili drugim? Kako lahko pomagamo otrokom, da se bodo zmogli pridruževati različnim vrstniškim skupinam in sodelovati z občutkom za druge otroke v skupini? Kako lahko kot odrasli – bodisi kot otrokov vzgojitelj/učitelj ali starš – ostajamo zvesti sebi in svojim mejam, medtem ko obenem ohranjamo z otroki odnos, v katerem prevzemamo odgovornost za kakovost odnosa in zmoremo uzirati posamične otroke, kakršni so, in njihove potrebe? Na delavnici bomo uporabljali preprosta orodja in se urili v vajah, ki lahko krepijo našo sposobnost za to, da smo v stiku z drugimi bolj avtentična različica sebe.

PRIJAVI SE