Šola za starše

Srečanja potekajo v obliki kratkih predavanj, delavnic in pogovor. Trajajo približno dve uri in se odvijajo v popoldanskem času v prostorih vrtca.


K sodelovanju vabimo strokovnjake iz različnih ustanov, ki imajo veliko izkušenj pri svojem delu s predšolskimi otroki in družinami.


Zaradi COVID-19, bo vrtec poskrbel za razkužilo in ustrezno zaščitno opremo ter za zračenje prostora.

Vsa srečanja bodo potekala v zbornici Enoti Mavrica, Režunova ulica 8, 8210 Trebnje in bodo trajala okvirno 2 uri.

1. Predavanje: KAKO POSTAVITI MEJO, DA ME OTROK VZAME RESNO?

KAKO POSTAVITI MEJO, DA ME OTROK VZAME RESNO?
Predavateljica mag. Darja Barborič Vesel
Datum izvedbe: 5. 10. 2020, s pričetkom ob 17. uri.

Predstavitev:
Občutek varnosti je temelj zdravega psihičnega razvoja. Občutek varnosti je tesno povezan s kakovostjo odnosov na eni strani – z varno čustveno navezanostjo ter strukturo na drugi strani – s predvidljivimi in jasnimi zahtevami in omejitvami.
Naklonjenost staršev, ljubezen, sprejemanje otroka, takega, kot je, so kvalitete odnosa, ki otroku sporočajo, da je on, kot človek, brezpogojno ljubljen. Družina, ki otroka neguje, ga pestuje, se zanj zanima, ga sliši in upošteva, zagotavlja otroku pogoje, v katerih lahko razvije temeljno zaupanje v svet in ljudi okrog sebe, saj je njegova integriteta spoštovana. Za starše je pomembno, da naklonjenosti ne zamenjajo s popustljivostjo, ljubezni ne s prijaznostjo in vljudnostjo, in sprejemanja otroka, takšnega kot je, ne s sprejemljivostjo vsega, kar otrok naredi, reče, želi. To vodi v nesamostojnega in čustveno občutljivega otroka, ki ni pripravljen na soočanje z vsakodnevnimi izzivi, frustracijami, nelagodji, in ga potemtakem dela ranljivega in nezmožnega polno odgovornega življenja v odraslosti.
Zato, da otrok odraste v samostojnega odraslega z neokrnjeno integriteto, je enako pomembno, da je zadovoljena potreba po ljubezni, kot tudi potreba po strukturi, jasnih mejah, zahtevah ter ustreznih pričakovanjih. Le te lahko postavijo odrasli, ki se zmorejo sklicevati na avtoriteto lastnih vrednot in prepričanj in se ne zatekajo k zunanjim avtoritetam. Za starše je ključno vedenje, kako v avtentični maniri in z osebno govorico nagovoriti otroka v procesu postavljanja zahtev in omejitev. Obenem pa ohranjati zavedanje, da bo postavljanje strukture, zahtev in meja vodilo v zdrav razvoj samostojnega otroka in kasneje odraslega samo v primeru, da je upoštevana integriteta otroka.
Vsa srečanja bodo potekala v zbornici Enoti Mavrica, Režunova ulica 8, 8210 Trebnje in bodo trajala okvirno 2 uri.
Udeležba je brezplačna.

PRIJAVI SE

2. Predavanje: OTROCI IN AGRESIVNOST

OTROCI IN AGRESIVNOST – kako jo razumeti in kako ravnati Predavateljica: Ursula Obreza
Datum izvedbe: 10. 11. 2020, s pričetkom ob 17. uri.

Predstavitev:
Agresivnost je socialni odziv, ki se poraja v možganih. Otroci z agresivnim vedenjem izražajo svojo eksistencialno realnost. Otrok je vselej agresiven zaradi nečesa, kar se dogaja – ali se ne dogaja – v odnosih, ki jih ima s pomembnimi bližnjimi. Je sistemska reakcija, ne »genetska«. Naša zmožnost »razšifrirati« posameznikovo agresivno vedenje – ne glede na to, za koliko starega človeka gre – pa je sorazmerna z našo zmožnostjo videti onkraj zgolj moralne perspektive in z mero našega samozavedanja.
V zadnjih letih smo agresivnosti pri nekaterih otrocih dali nalepko »problematična«. Nagnjeni smo celo k temu, da imamo izražanje vsakega od intenzivnejših čustev (razen sreče) za nezaželeno tako doma kot v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Prav ta zamisel starše sili proč od njihove človeške identitete. Pod pezo te premise počasi postajajo vse bolj igralci v svoji vlogi – in vse manj avtentična človeška bitja.
Agresivnost ni enako nasilje. Ta zmotna predpostavka, ta nesporazum, nam preprečuje uzreti njen eksistencialni vir. Iz tega razloga se nanjo odzivamo s strahom, obsodbo ali zanikanjem, namesto z radovednostjo, zanimanjem, priznanjem in empatijo. Agresivnost je nujna in življenjsko pomembna sila, brez katere ne bi bilo življenja. Res pa je, da potrebujemo ljudje 10-15 let, da – če so pogoji optimalni! – ustrezno integriramo agresivna čustva in se naučimo destruktivno agresivnost transformirati v konstruktivno. Otroci so izkustvena bitja – učijo se skozi izkušnjo, ne skozi pridiganje, moraliziranje, očitanje ali kritiziranje. Zato je najbolj pomembno, da lahko bivajo z odraslimi, ki so dovolj pogumni, da si upajo biti čustveno živi, iskreni in pristni. Tudi v svoji agresivnosti.
Vsa srečanja bodo potekala v zbornici Enoti Mavrica, Režunova ulica 8, 8210 Trebnje in bodo trajala okvirno 2 uri.
Udeležba je brezplačna.

PRIJAVI SE