Vpis v vrtec

Obveščamo vas, da bo vpis v vrtec za šolsko leto 2020/2021 potekal od 3.2. do 10.2.2020 na upravi vrtca. 

Postopek vpisa

Kdaj? Vpis otrok v vrtec poteka od 1.2. do 10.2. za naslednje šolsko leto. Razpis za vpis otrok v vrtec je objavljen v lokalnem mediju, na spletnih straneh vrtca in na oglasnih deskah vrtca. Kdo? Starši oziroma zakonit skrbniki otroka (v nadaljevanju besedila: starši). Kako? Vlogo za sprejem otrok v vrtec izpolnijo starši na predpisanem obrazcu Vloga za sprejem otroka v vrtec, ki ga dobijo v upravi vrtca, pri svetovalni delavki, na spletni strani vrtca in na Občini Trebnje. Izpolnjen obrazec starši oddajo na sedežu vrtca ali svetovalni delavki neposredno ali ga pošljejo z navadno pošiljko na naslov vrtca. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu vloge vnese v informacijski sistem in starše pisno obvesti o prejemu vloge in o šifri, pod katero vodi otroka.

Izpis otroka iz vrtca

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli na predpisanem obrazcu. V primeru, da starši oddajo odjavo do 20. v mesecu. se šteje, da je otrok izpisan iz vrtca s prvim dnem naslednjega meseca.

Dan odprtih vrat

V tednu vpisa otroka v vrtec, povabimo starše in otroke, ki še niso vključeni v vrtec, da si del našega vsakdanjika pogledajo.