Zdravniško potrdilo

Starša ob vključitvi otroka v vrtec priložita potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.