Uveljavitev znižanega plačila

Starša v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec pri pristojnemu CSD-ju oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za subvencijo vrtca.